Življenjski citat Maje Angelou na podobi prostega ptiča, ki leti visoko.