Pozitiven življenjski citat na podobi človeka, ki strmi v gore.